Strona główna

Stowarzyszenie powstało 15 lat temu.
Rozwojowi Szkoły i Przedszkola, a także Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez STROŚ sprzyjała wysoka ekspansja mieszkańców miast na peryferie i wieś.
Jesteśmy w tym rejonie Wrocławia odpowiedzią na potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dziećmi, organizowania czasu wolnego zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, rozwijania umiejętności twórczych.
Nasze atuty:
– peryferie miasta,
– bezpieczna okolica,
– sąsiedztwo lasu, pól, łąk,
– szeroka współpraca z rodzicami,
– przyjazna atmosfera,
– małe grupy, co sprzyja indywidualnemu podejściu do dziecka,
– brak anonimowości.
– Rozwijamy talenty plastyczne, pokazujemy niekonwencjonalne techniki plastyczne.
– Zajęcia rekreacyjno-edukacyjne z językiem angielskim „Soboty z globusem”. Współpraca z Panią Magdaleną Wiśniewską oraz jej Pracownią Artystyczną nr 5 sprawiła, że zarówno dzieci jak i dorośli mają możliwość dzięki zajęciom „Soboty z Globusem” odbyć podróż dookoła świata poznając po drodze mieszkańców różnych krajów, ich kulturę, sztukę, muzykę i tańce. Wszystko w języku angielskim.
– Gramy w szachy! „Szachomania” to zajęcia, które uczą logicznego myślenia, umiejętności przewidywania i obierania właściwej strategii.